Xác nhận sản phẩm

To protect our customers' best interests and Transcend as a quality brand, we have established this tool for our value customers to instantly verify whether the product is genuine from Transcend or not.

How to check S/N?
Cảm ơn vì sự ủng hộ của bạn!
Để giúp bạn có một trải nghiệm tốt hơn, bạn không bắt buộc phải là một thành viên của Transcend để đăng ký dịch vụ bảo hành RMA trực tuyến. Sự thay đổi chính sách này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền lợi của bạn với tư cách là một khách hàng. Nhằm bảo vệ quyền riêng tư của bạn, tất cả thông tin trong tài khoản hiện tại của bạn sẽ bị xóa.