Press

2013

Transcend trong danh sách những thương hiệu toàn cầu Đài Loan tốt nhất của Interbrand 7 năm liên tiếp

2013/12/03

20 thương hiệu hàng đầu của Đài Loan cho năm 2013 đã được công bố vào cuối tháng 11 bởi Công ty Tư Vấn Xây Dựng Thương Hiệu Toàn Cầu Interbrand. Transcend được xếp hạng thứ 15 trong cuộc khảo sát của năm nay, là năm thứ 7 liên tiếp trong danh sách 20 thương hiệu hàng đầu của Đài Loan hàng năm. Theo báo cáo, trị giá thương hiệu c... Nhiều hơn

You have already accepted cookies, but you may still revoke your consent at any time. Please see more details at Cookie Statement. Change Settings

You have already rejected cookies, but you may still give your consent at any time. Please see more details at Cookie Statement. Change Settings