Máy chủ / Máy trạm-Thanh nhớ

Type

Tốc độ

Dung lượng

Điện áp

 • DDR4-2400 R-DIMM

  DDR4-2400Registered MemoryCL=17

  4GB 1.2V 512Mx8 TS512MHR72V4H
  8GB 1.2V 1024Mx8 TS1GHR72V4B
  8GB 1.2V 512Mx8 TS1GHR72V4H
  8GB 1.2V 1Gx4 TS1GHR72V4Z
  16GB 1.2V 1024Mx8 TS2GHR72V4B
  16GB 1.2V 2Gx4 TS2GHR72V4C
  16GB 1.2V 2Gx4 TS2GHR72V4CL
  32GB 1.2V 2Gx4 TS4GHR72V4C

 • DDR4-2400 ECC-DIMM

  DDR4-2400ECC Unbuffered MemoryCL=17

  8GB 1.2V 1024Mx8 TS1GLH72V4B
  16GB 1.2V 1024Mx8 TS2GLH72V4B

 • DDR4-2400 ECC SO-DIMM

  DDR4-2400ECC Unbuffered MemoryCL=17

  8GB 1.2V 1024Mx8 TS1GSH72V4B
  16GB 1.2V 1024Mx8 TS2GSH72V4B

 • DDR4-2133 R-DIMM

  DDR4-2133Registered MemoryCL=15

  4GB 1.2V 512Mx8 TS512MHR72V1H
  4GB 1.2V 512Mx8 TS512MHR72V1HL
  8GB 1.2V 512Mx8 TS1GHR72V1H
  8GB 1.2V 512Mx8 TS1GHR72V1HL
  8GB 1.2V 1Gx4 TS1GHR72V1Z
  16GB 1.2V 1Gx8 TS2GHR72V1B
  16GB 1.2V 1024Mx8 TS2GHR72V1BL
  16GB 1.2V 2Gx4 TS2GHR72V1C
  16GB 1.2V 2Gx4 TS2GHR72V1CL
  16GB 1.2V 1Gx4 TS2GHR72V1Z
  32GB 1.2V 2Gx4 TS4GHR72V1C

 • DDR4-2133 ECC-DIMM

  DDR4-2133ECC Unbuffered MemoryCL=15

  4GB 1.2V 512Mx8 TS512MLH72V1H
  8GB 1.2V 1024Mx8 TS1GLH72V1B
  8GB 1.2V 512Mx8 TS1GLH72V1H
  16GB 1.2V 1024Mx8 TS2GLH72V1B

 • DDR4-2133 ECC SO-DIMM

  DDR4-2133ECC Unbuffered MemoryCL=15

  4GB 1.2V 512Mx8 TS512MSH72V1H
  8GB 1.2V 512Mx8 TS1GSH72V1H
  16GB 1.2V 1024Mx8 TS2GSH72V1B

 • DDR3-1866 R-DIMM

  DDR3-1866ECC Registered MemoryCL=13

  4GB 1.5V 256Mx8 TS512MKR72V8N
  8GB 1.5V 512Mx8 TS1GKR72V8H
  16GB 1.5V 1Gx4 TS2GKR72V8Z

 • DDR3-1866 ECC-DIMM

  DDR3-1866ECC Unbuffer MemoryCL=13

  8GB 1.5V 512Mx8 TS1GLK72V8H